Produkty

Dlhopisy

Bonds

Dlhopisy - detailnejšie informácie

Príklad emitovaných dlhopisov

Dlhopisy sú dlžobným úpisom, ktorý je možné obchodovať na verejnom trhu. Kúpa dlhopisu teda znamená, že kupujúci požičiava vydavateľovi (emitentovi) dlhopisu určitú čiastku, za podmienok daných pri vydaní dlhopisu. Fakticky ide o formu záväzku, v ktorom dlžník sľubuje splatiť veriteľovi k vopred stanovenému dátumu vypožičanú čiastku, spoločne s výnosom vo forme jedného či viacerých kupónových platieb.

Kupónové výnosy sú splatné v ročných alebo polročných intervaloch od dáta vydania dluhopisu. Dlhopisy sa vydávajú so splatnosťou aj niekoľko desiatok rokov. Každý dlhopis musí mať zo zákona taxatívne určené: a) kto je emitentom (dlžníkom), b) koľko je nominálna dlžná čiastka, c) koľko je, resp. ako bude stanovená výška výnosu (úroku) a d) kedy bude dlžná čiastka zaplatená.

Využite možnosť diverzifikácie investícií nielen do českých a zahraničných štátnych dlhopisov, ale aj do korporátnych dlhopisov českých a zahraničných spoločností. Patria ako jediný obchodník ponúka v štandardnej ponuke korporátne dlhopisy.