Správa účtu a portfólia

Správa obchodného účtu

Správa obchodného účtu

Investor v priebehu času nakupuje, drží alebo predáva cenné papiere a mení tak svoje portfólio. Okrem neustálej zmeny trhovej hodnoty portfólia je nutné zaistiť aj priebežný servis týkajúci sa cenných papierov, ktoré sú súčasťou portfólia.

Zaisťujeme pre Vás:

  • výplatu a pripisovanie dividend
  • zasielanie štvrťročných výpisov
  • zaistenie prevodu cenných papierov
  • pripisovanie kreditných úrokov
  • vybavenie dedičského konania
  • zasielanie výpisov a podkladov k daňovému priznaniu
  • záverečné vysporiadanie warrantov a KO certifikátov pri splatnosti
  • štiepenie / zlučovanie akcií a ďalšie korporátne akcie

Väčšina z vyššie uvedených služieb je poskytovaná klientom Patria Finance zadarmo!

Upozornenie: Patria Finance nie je oprávnená k poskytovať pasívne správy majetku klienta (tzv. asset management), ale svojim klientom môže ponúkať investičné poradenstvo a odporúčania prostredníctvom služby Osobný maklér v rámci európskej smernice MiFID.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.

Sú moje investície v bezpečí?

Sú moje investície v bezpečí?

Ponúkame najvyššie zabezpečenie internetovej aplikácie pomocou mena, hesla, certifikátu a autorizačného kódu.

Ako sa zaistiť proti stratám?

Ako sa zaistiť proti stratám?

Využívajte inteligentné pokyny a chráňte svoju investíciu. Stop limit, trailing stop, bracket alebo if pokyn.

Môžem obchodovať v zahraničí, pokiaľ mám iba CZK?

Môžem obchodovať v zahraničí? Mám CZK

Ponúkame službu Automatická menová konverzia, s ktorou môžete realizovať obchody na akomkoľvek hlavnom zahraničnom trhu.