Trhy

Západná Európa

Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Portugalsko, Švajčiarsko, Írsko, Rakúsko, Španielsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Luxembursko. Na všetkých týchto burzách Vám Patria Finance umožňuje obchodovanie. Vyskúšajte, ako je to jednoduché.

Okrem toho nepotrebujete prostriedky v cudzej mene, vďaka službe Automatická menová konverzia Vám postačia české koruny.

  Trh Obchodné hodiny (CET) Vyposporiadanie Mena Webové stránky búrz
Belgicko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.euronext.com
Dánsko 09.00 - 16:55 T+2 DKK www.nasdaqomxnordic.com
Fínsko 09.00 - 17:25 T+2 EUR www.nasdaqomxnordic.com
Francúzsko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.euronext.com
Írsko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.ise.ie
Taliansko 09:00 - 17:28 T+2 EUR www.borsaitalia.it
Luxembursko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.bourse.lu
Nemecko 09:00 - 17.30 T+2 EUR www.xetra.com
Holandsko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.euronext.com
Nórsko 09:00 - 16:20 T+2 NOK www.ose.no
Portugalsko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.euronext.com
Rakúsko 09:05 - 17:30 T+2 EUR www.wienerboerse.at
Španielsko 09:00 - 17:30 T+2 EUR www.bolsamadrid.es
Švédsko 09:00 - 17:25 T+2 SEK www.nasdaqomxnordic.com
Švajčiarsko 09:00 - 17:20 T+2 CHF www.six-group.com
Veľká Británia* 09:00 - 17:30 T+2 GBP www.londonstockexchange.com

* Medzinárodný trh obchoduje zahraničné akcie od 9:00 do 16:30 hod. Kalendár trhov

Limitný pokyn je pokyn s limitnou cenou uvedenou v pokyne, ktorá stanovuje najvyššiu nákupnú alebo najnižšiu predajnú cenu, za ktorú môže byť pokyn realizovaný.

Stop-limitný pokyn je pokyn k predaju (nákupu) finančného nástroja, keď je aktivovaný Limitný pokyn, akonáhle prebehne obchod za stop-cenu, príp. za cenu nižšiu v prípade predajného Stop-limit pokynu alebo za cenu vyššiu v prípade nákupného Stop-limit pokynu. Konečná cena, za ktorú je pokyn realizovaný, tak nemôže byť horšia ako klientom stanovená limitná cena.

Parameter IOC (Ihneď alebo zruš) je parameter určený k okamžitej realizácii a umožňuje čiastočné plnenie.

Parameter FOK (Realizuj všetko alebo zruš) je parameter určený k okamžitej realizácii a neumožňuje čiastočné plnenie. Pokiaľ sa nepodarí pokyn okamžite realizovať a plne uspokojiť, tak je pokyn bez akéhokoľvek uspokojenia automaticky zrušený.

Parameter Zobraziť kusy (Iceberg) je parameter umožňujúci na trhu zobraziť len časť z celkového objemu pokynu. Zvyšní časť pokynu zostáva účastníkom trhu skrytá. Po uspokojení zobrazovanej časti pokynu je opäť zobrazovaný objem doplnený na požadované zobrazované množstvo až do uspokojenia alebo zrušenia pokynu. Typicky sa tento pokyn využíva pri zadávaní veľkých pokynov.

Typy pokynov

Poradíte mi s investíciou?

Poradíte mi s investíciou?

Využite profesionálne poradenstvo maklérov. Konzultácie, investičné odporúčania, sms informačný servis.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.

Nemám dostatok peňažných prostriedkov.

Nemám dostatok peňažných prostriedkov

Ponúkame Vám možnosť obchodovania na úver. Požičiame Vám peniaze na obchodovanie s cennými papiermi za výhodných podmienok.

Ako sa zaistiť proti stratám?

Ako sa zaistiť proti stratám?

Využívajte inteligentné pokyny a chráňte svoju investíciu. Stop limit, trailing stop, bracket alebo if pokyn.