Obchodné služby

Inteligentné pokyny

Uvedenými inteligentnými pokynmi sa investori môžu určitým spôsobem chrániť proti prudkým poklesom alebo prostredníctvom nich dosahovať predpokladaných investičných cieľov.

Typy pokynov

Limitní pokyn je základním pokynem, který obsahuje cenový limit, za který je možné maximálně koupit nebo minimálně prodat. Pokud limitní cena nesplňuje tržní podmínky v okamžiku přijetí pokynu, zařadí se pokyn do hloubky trhu a čeká na jejich splnění pro svou realizaci.

Příklad: Investor chce nakoupit akcie ABCD. Aktuální nejlepší cenová poptávka a nabídka na trhu je 100 / 102. Pokud chce investor na trhu ihned realizovat svůj pokyn, pak v cenové podmínce nákupního Limitního pokynu uvede limitní cenu 102. Pokud je záměrem klienta nakoupit akcie ABCD například za cenu 96, pak jako limitní cenu uvede 96, pokyn se zařadí do hloubky trhu a čeká na příslušnou cenovou úroveň

Typy pokynov

Stop market pokyn slouží k omezení ztráty nebo ochraně dosaženého zisku. Při zadání pokynu se stanovuje Stop cena. Pokyn je aktivován, tzn. odeslán na trh v okamžiku, kdy je na trhu uskutečněn obchod za cenu shodnou se stop cenou. Pokyn je realizován za nejlepší dostupnou cenu. V případě nízké likvidity hrozí riziko, že prodejní cena může mít i výrazně nižší hodnotu než byla aktivační stop cena.

Příklad: Investor nakoupil akcie ABCD za cenu 100. Ihned po nákupu si nastavil Stop market pokyn s hranicí akceptovatelné ztráty 10%, tzn. se stop cenou 90. Pokud tržní cena klesne na úroveň 90, Stop market pokyn je aktivován a akcie jsou prodány za nejlepší dostupnou cenu.

Typy pokynov

Stop limit pokyn slouží k omezení ztráty nebo ochraně dosaženého zisku. Při zadání pokynu se stanovuje Stop cena a Limitní cena. Pokyn je aktivován, tzn. na trh je odeslán limitní pokyn se stanovenou limitní cenou, v okamžiku, kdy je na trhu uskutečněn obchod za cenu shodnou se stop cenou. V případě prodejního Stop limit pokynu platí, že Stop cena je vyšší než Limitní cena.

Příklad: Investor nakoupil akcie ABCD za cenu 100. Ihned po nákupu si nastavil Stop limit pokyn s hranicí akceptovatelné ztráty 10%, tzn. se Stop cenou 92 a Limitní cenou 90. Pokud cena klesne na úroveň 92, je aktivován Stop limit pokyn s limitní cenou 90. Pokud jsou v okamžiku přijetí Limitního pokynu na trhu kupní ceny nižší než 90, pak je pokyn aktivní do konce původní platnosti Stop limit pokynu jako klasický Limitní prodejní pokyn s limitní cenou 90.

Typy pokynov

Bracket pokyn umožňuje současně stanovit úroveň zisku a maximální úroveň ztráty. Pokyn je vytvořen v rámci jednoho vstupního prostředí a je složený z pokynů typu Limit a Stop limit. Po odeslání pokynu je aktivována část pokynu typu Limit; v případě, že dříve dojde ke splnění podmínk pro aktivaci Stop limit pokynu, je Limitní část pokynu zrušena a je aktivován pokyn Stop limit. Minimální rozdíl mezi cenami jednotlivých částí pokynu není stanoven, jejich vzdálenost by ale měla vycházet z podmínek trhu a záměru investora.

Příklad:Investor nakoupil akcie společnosti ABCD za cenu 100. Stanovil si hranici zisku i ztráty na úroveň 10% a zadal Bracket pokyn s parametry: Limit prodej s limitní cenou 110 a Stop limit pokyn na prodej se stop cenou (aktivací pokynu) 92 a limitní cenou 90. Pokud cena vzroste, dojde k prodeji akcií za 110; pokud cena klesne na úroveň 92, dojde k aktivaci pokynu na prodej s limtní cenou 90 (a zrušení pokynu na prodej za 110).

Typy pokynov

Trailing stop pokyn představuje rozšířenou ochranu před ztrátou, případně slouží k ochraně dosaženého zisku. Při zadání pokynu se definuje Stopová a Limitní cena, kdy Stopová cena slouží k aktivaci pokynu a Limitní omezuje cenovou podmínku při realizaci pokynu. Stopová i Limitní cena se definuje jako absolutní rozdíl od nejvyšší poptávkové ceny nebo nejnižší nabídkové ceny (dle směru pokynu). U prodejního Trailing stop pokynu při růstu ceny cenného papíru se Stop cena i Limitní cena automaticky posouvají vzhůru o předem stanovenou absolutní úroveň. Při poklesu ceny cenného papíru se však Stop cena ani Limitní cena nemění. Platí, že u prodejního Trailing stop pokynu je absolutní vzdálenost od nejlepší poptávkové ceny pro Stop cenu menší než pro Limitní cenu. Pokud je pokyn Trailing stop zadán před úvodní aukcí, bude prvotní Stop cena i Limitní cena vycházet ze závěrečné ceny předchozího obchodního dne. Z hlediska zadání pokynu Trailing stop nejsou stanoveny omezující podmínky z hlediska absolutního cenového odstupu od cenové úrovně sloužící k aktivaci limitního pokynu. Při zjišťování aktuálních cenových podmínek na trhu se v zájmu klienta vychází z 0,5 vteřinových intervalů snímání situace postavení tržních cenových podmínek. To zajišťuje menší závislost změn cenových parametrů pokynu na případné algoritmické a vysokorychlostní pokyny dalších stran.

Příklad: Pokud investor nakoupil akcie společnosti ABCD za 710, pak může zadat prodejní Trailing stop pokyn například při následující situaci: Aktuální postavení nejlepší cenové poptávky a nabídky 720/721,5, investor chce využít předpokládaného růstu ceny akcií ABCD. Při zadání pokynu je cílem zabránit ztrátě z jiného než předpokládaného vývoje a případně dosáhnout zisku v nastaveném pásmu. Pak by parametry Trailing stop pokynu mohly mít následující parametry: Aktuální nejlepší poptávková cena 720. Absolutní odstup pro stanovení prvotní Stop ceny 5, pro Limitní cenu 7. Pokyn bude při odeslání mít výchozí cenové podmínky – Stop cena 715, Limitní cena 713. Pokud od podání pokynu bude nejlepší poptávková cena pouze klesat, pak při uskutečnění obchodu na cenové úrovni 715 a nižší, dojde odeslání prodejního Limit pokynu s minimální prodejní cenou 713.

V případě, že po odeslání pokynu dojde k růstu nejlepší cenové poptávky například na 723,5, pak dojde k posunu Stop ceny a Limitní ceny u Trailing stop pokynu na 718,5 a 716,5. Tento princip je zachován s každým dalším nárůstem nejlepší cenového poptávky, pokud po takovém posunu výše nedojde k uskutečnění obchodu o 5 jednotek níže proti úrovni nejlepší cenové poptávky.

If pokyn dovoluje kombinovat všechny pokyny, které logicky navazují na splnění podmínky z prvního podmiňujícího pokynu. Například pokyn limit nákup může být při své realizaci podmínkou pro aktivaci bracket pokynu (limit prodej a stop limit prodeje). Vzájemné kombinace lze využít jak v případě pozic dosahujících zisku v případě růstu hodnoty akcie, tak v případě spekulace na pokles. If pokyn je možné zadat pouze prostřednictvím makléře.

Příklad: Investor zadává prodejní limit pokyn pro akcie společnosti ABCD s cenou 820 a pokud dojde k uskutečněný tohoto pokynu, tak bude na trh odeslán nákupní pokyn pro akcie EFGH s cenou 270. Oba tyto pokyny jsou zadány v rámci jednoho prostředí po zadání pokynu IF.

Typy pokynov

Požadujem online dáta

Požadujem online dáta

Sledujte online ceny akcií na vybraných trhoch! USA, Frankfurt Zertifikate, Maďarsko, Veľká Británia, EUWAX a Euronext.

Obchodovanie nanečisto?

Obchodovanie nanečisto?

Vyskúšajte si obchodovanie na demo účte s jedným miliónom korún a zistite, aké by boli Vaše investície úspěšné!

Nemám dostatok peňažných prostriedkov.

Nemám dostatok peňažných prostriedkov

Ponúkame Vám možnosť obchodovania na úver. Požičiame Vám peniaze na obchodovanie s cennými papiermi za výhodných podmienok.

Ako uspieť?

ako uspieť?

Navštívte zadarmo naše vzdelávacie semináre alebo si pozrite inštruktážne videá a sprievodcu aplikáciou.