Začíname s investovaním

Základy investovania

Základy investovania

Existuje několik typů investic. Investovat můžete do realit, do zboží, do komodit či cenných papírů. Firmy běžně investují do svého rozvoje nákupem jiných firem, stavbou továren, nákupem strojů atd. Každopádně ve všech případech člověk nebo firma "odloží" část svých peněz do investice, místo aby je ihned spotřeboval, za účelem dosažení nejistého zisku z této investice.

 1. Investice ve finančním světě

  Ve finančním světě se investicí rozumí koupě finančního aktiva (například akcie, dluhopisu, podílového listu, atd.) se záměrem vydělat další peníze – buď formou pravidelně vyplácené odměny z daného aktiva (např. dividendy v případě akcie, kupónu v případě kuponového dluhopisu, atd.) anebo po určitém časovém období následným prodejem aktiva za vyšší cenu.

  Jeden z nejslavnějších a nejznámějších investorů současnosti – Warren Buffett – definuje ve věci přístupu k investicím dva základní charakterové typy: investory a spekulanty. Pro mnoho lidí jde chybně o jeden a ten samý termín, ve skutečnosti se však jedná o dvě velmi odlišné skupiny účastníků kapitálových trhů.

  Investor je osoba, jejímž zájmem je z pohledu času mnohem delší držení nakoupeného investičního nástroje. I proto věnuje mnohem větší čas analýze vhodných investičních příležitostí, jejich zkoumání a vzájemnému porovnávání. Předmětem jeho bádání jsou zejména tzv. fundamentální údaje o dané společnosti (tržby, výnosy, náklady, zadlužení…), kterých využívá ke stanovení určité „férové“ hodnoty společnosti.

  Spekulant je naopak někdo, kdo je z pohledu doby držení investice zaměřen mnohem krátkodoběji. Nezajímají jej fundamentální údaje o dané společnosti, jeho investiční názory a rozhodnutí jsou nejčastěji založeny na technické analýze – studiu předchozího chování ceny akcie a zobchodovaných objemů. Rozhodnutí, zda daný investiční instrument nakoupí či prodá je závislé zejména na vyhodnocení právě vztahu cenového vývoje a zobchodovaných objemů, společně se studiem „grafických formací“ vývoje ceny daného aktiva.

 2. Proč investovat

  Akcie, podílové fondy a jiné cenné papíry jsou investicí s potencionálně vysokými výnosy. Oproti běžným účtům, kde obvykle výnos nestačí ani na pokrytí inflačního znehodnocení, umožňují zhodnocovat Vaše úspory. Investování například do cenných papírů je přitom snadné a má řadu výhod:

  • Efektivita – investice do akcií společností historicky představují efektivní způsob zhodnocování majetku.
  • Uchovatel hodnoty – investování chrání Vaše peníze před inflací.
  • Dividenda – dividendy představují Váš podíl na zisku společnosti.
  • Daňové hledisko – výnosy z investic držených 3 roky a déle jsou osvobozeny od daní.

  Oproti vkladu na běžném účtu však skýtá investování i určitá, pro jednotlivé investice specifická, rizika, v důsledku kterých může dojít ke ztrátě části nebo všech Vámi investovaných prostředků. Jedním z důvodů ztráty může být pokles ceny finančního aktiva na trhu. Zejména akciový trh je volatilní a krátkodobé výkyvy u jednotlivých akcií relativně časté. Dlouhodobý časový horizont a hlavně diverzifikace (strategie nespoléhání se na jeden produkt, ale rozvržení peněz do různých typů investic například podle druhu investice, oblasti, místa investice a dobu, na jakou je investice určena, apod.) mohou toto riziko ztráty výrazně snížit.

 3. Jak investovat
  Jak investovat

  Každé z aktiv lze posuzovat z hlediska průměrného (očekávaného) výnosu, rizika a likvidity. Právě podle těchto parametrů by si měl investor vybírat aktiva do svého investičního portfolia.

  Než začnete obchodovat na kapitálovém trhu, měli byste přesně vědět, kolik finančních prostředků potřebujete k tomu, abyste zajistili fungování své domácnosti. Poté se můžete pustit do tvorby vlastní investiční strategie. Měli byste mít představu, zda se chcete zaměřit na dlouhodobé, střednědobé, či krátkodobé obchody, jakých zisků byste chtěli dosáhnout a jaká rizika jste ochotni podstoupit.

  Druhy rizik spojených s investicí:

  • Riziko trhu – zahrnuje celou řadu událostí: politický převrat, přírodní katastrofy a podobně.
  • Inflační riziko – v důsledku inflace klesne kupní síla investice. Je tedy třeba vzít v úvahu výnos očištěný od změny cenové hladiny (tzv. reálný výnos), a nikoliv pouze nominální výnos.
  • Kreditní riziko – představuje nebezpečí, že emitent dluhopisu nebude moci splatit nominální hodnotu dluhopisu.
  • Riziko likvidity – může se projevit v okamžiku, kdy bude investor chtít svá aktiva prodat, avšak v daný moment nenajde kupce.
  • Úrokové riziko – s růstem úrokových sazeb klesne tržní cena akcií či dluhopisů, což zároveň sníží hodnotu investice.
  • Měnové riziko – odvíjí se od toho, v jaké měně investor realizoval svou investici. Pokud tato měna proti veškeré domácí měně oslabí, klesne také výnos z investice.
 4. Do čeho investovat?

  Do cenných papírů lze investovat prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry, který Vám umožní přístup na kapitálové trhy po celém světě.

  Velká většina investorů - fyzických osob má v současnosti poměrně širokou paletu možností, kam uložit své volné finanční prostředky.

  Bližší informace o produktech naleznete v sekci Produkty a trhy.

 5. Jak uspět?

  Předtím, než si vyberete, do čeho ze široké nabídky produktů investovat, je nutné zvážit své priority, potřeby a rizika spojená s různými typy investic. Na stránce Jak uspět přinášíme 8 obecných rad (nejen) pro začínající investory, které Vám pomohou snadněji vkročit na finanční trhy.

 6. Na co si dát pozor?

  Nezkušený investor, který na kapitálových trzích teprve začíná nebo chce začít, by měl být při výběru obchodníka s cennými papíry velmi obezřetný. Je dobré porovnat si osvědčené a známé společnosti s dostatečnou historií na kapitálovém trhu. Velmi důležitá je důvěryhodnost společnosti, podepřená dlouhou historií poskytování kvalitních služeb a také, aby účty klientů byly vedeny odděleně od účtů obchodníka. Investor by si také neměl nechat do žádného obchodu tlačit a vtíravé telefonáty obchodníka s cílem přesvědčit klienta o obchodu určitě nejsou atributem serióznosti.

  Kromě rizika, likvidity a očekávané výnosnosti by si měl investor uvědomit i některé další aspekty investování.

  • Daňové záležitosti – výnos z cenného papíru musí být zdaněn.
  • Matematika – jednotlivé součásti výnosů z cenného papíru je potřeba sečíst – kapitálový zisk (prodejní cena je vyšší než nákupní), dividendy, kupony apod.
  • Nevyzpytatelné trhy – trhy se bohužel někdy řídí emocemi davu a nikoliv logikou.
 7. Jak analyzovat potenciální investice

  Dosavadní investiční teorie nabízí investorovi, který se snaží odhadnout, kudy se bude ubírat další vývoj akciových trhů, tři základní přístupy, které může využít ke své snaze o výběr zajímavých, rozumějme podhodnocených, akcií, případně k rozhodnutí o správném načasování jejich koupě či prodeje. Jsou jimi fundamentální analýza, technická analýza a psychologická analýza.

  Samotné analýze cenného papíru ale předchází rozhodnutí o investičním stylu, o časovém horizontu investice a investiční strategii. Součástí analýzy je také zamyšlení nad tím, jakou roli pro investora subjektivně hraje riziko a likvidita ve vztahu k očekávanému výnosu.

  Smyslem fundamentální analýzy je nalézt odpovídající, správnou, cenu akcie – její vnitřní hodnotu. K tomu se snaží nalézt a prozkoumat všechny relevantní faktory, které ovlivňují ten který akciový titul a to ze tří úrovní- globální, odvětvové a vlastní korporátní.

  Základními předpoklady technické analýzy jsou zahrnutí všech relevantních informací do aktuálního vývoje na trhu, avšak postupná reakce trhu na tyto informace (což umožňuje existenci špatně oceněných akcií) a opakující se grafické vzorce, takzvané formace, ve vývoji kurzů. Z nich techničtí analytici, předpokládající opakující se lidské reakce na tyto formace, usuzují na opakování shodného vývoje trhu, jako po zaznamenání těchto formací v minulosti.

  Psychologický přístup se na rozdíl od prvně jmenovaných FA a TA nezaměřuje na samotné aktivum, ale na lidskou psychiku, která podle tohoto přístupu hlavně ovlivňuje pohyb kurzů. Hlavní otázkou, kterou si psychologická analýza klade, tedy je, jak kurz akcie ovlivňuje chování a myšlenkový úsudek samotných investorů.

Další informace naleznete v Akademii investování na Patria.cz

Poradíte mi s investíciou?

Poradíte mi s investíciou?

Využite profesionálne poradenstvo maklérov. Konzultácie, investičné odporúčania, sms informačný servis.

Ako obchodovať?

Ako obchodovať?

Využite jednoduchú a bezpečnú online aplikáciu WebTrader, mobilnú aplikáciu MobileTrader alebo poradenstvo maklérov.

Neviete, ako začať?

Neviete, ako začať?

Pozrite si naše inštruktážne videá, manuály a články alebo nám zavolajte.

Kde obchodovať?

Kde obchodovať?

Okrem pražskej burzy si môžete vybrať z viac ako 30 hlavných búrz strednej a západnej Európy a severnej Ameriky.