Produkty

Deriváty

Ide o inštrumenty, ktorých hodnota je odvodená od hodnoty podkladového aktíva. Tým môže byť finančný inštrument (akcie, dlhopisy, úrokové sadzby, meny) alebo fyzické aktívum (komodity), prípadne akákoľvek hodnota, na ktorej sa dohodnú obe protistrany.

Pákové certifikáty

Frankfurt Zertifikate OnVista

Cieľom pákových certifikátov je ponúknuť možnosť násobného zhodnotenia ceny inštrumentu oproti zmene hodnoty podkladového aktíva. Držiteľ nedokladá dodatočné krytie (v prípade, že sa pozície vyvíjajú oproti zámeru), ale je stanovená knock-out (alebo taktiež ko) hranica, pri ktorej dosiahnutí je s certifikátom ukončené obchodovanie a investor stráca celú alebo významnú časť vložených prostriedkov. Výhodou je naopak prispôsobenie objemu pozície a páky požiadavkám klienta.

V ponuke nájdete viac ako 150 000 pákových certifikátov. Keďže ide o pákový produkt, odporúčame obchodovanie s nimi najmä skúseným investorom, ktorí by sa vždy mali oboznámiť so všetkými podmienkami a rizikami, ktoré certifikát obnáša.

Warranty

Frankfurt Zertifikate OnVista

Sú termínovanými opčnými kontraktmi, ktoré predstavujú právo na nákup (call warrant) alebo predaj (put warrant) podkladového aktíva za vopred určenú cenu. Na rozdiel od klasických opcií predstavujú warranty pre kupujúceho vždy nákup (nedajú sa vypisovať), kedy prípadná strata predstavuje maximálne hodnotu vložených prostriedkov.

Naopak predajca (obvykle divízia významných bánk) opcia otvára svojím predajom potenciálne neobmedzene stratovú pozíciu. Rozlišujeme americký (je možné uplatniť kedykoľvek v priebehu životnosti) a európsky (je možné uplatniť len v deň splatnosti) typ warrantu.

Vyberte si z viac ako 300 000 warrantov od významných bánk ako je Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, Citigroup a mnoho ďalších. Warranty svojou povahou patria medzi rizikový produkt, ktorý môže priniesť vysoké zisky ale taktiež veľké riziká.