Trhy

Česká republika

V Českej republike sprostredkúva Patria Finance obchodovanie na pražskej burze. Obchodovať môžete s akciami, dlhopismi a štruktúrovanými produktmi (investičné a pákové certifikáty, warranty). Pražská burza používa obchodný systém Xetra, ktorý tvorí obchodnú platformu rovnako na burzách v Nemecku a v Rakúsku.

Harmonogram obchodného dňa

Čas Fáza
8:50 - 9:00 Úvodná aukcia
9:00 - 16:10 Kontinuálne obchodovanie
16:10 - 16:15 Záverečná aukcia
16:15 - 16:25 Obchodovanie za záverečnú cenu
Stránky pražskej burzy    Kalendár trhov

Obchodovanie na pražskej burze prebieha v obchodnom režime, ktorý je tvorený aukciami a kontinuálnym obchodovaním. Úvodná aukcia začína o 8:50 a končí o 9:00, nasleduje kontinuálne obchodovanie, ktoré môže byť prerušené aukciou, pokiaľ cenová volatilita (kolísavosť) presiahne povolenú hodnotu. V priebehu kontinuálneho obchodovania dochádza k uzatváraniu obchodov na základe priebežného vkladania objednávok k nákupu a predaju cenných papierov, v tejto fáze sa obchoduje na základe cenovej a následne časovej priority. Hlavná obchodná fáza je potom ukončená záverečnou aukciou, ktorá začína o 16:20.

V aukciách je stanovená vždy taká cena, pri ktorej dôjde k zobchodovaniu najvyššieho možného objemu pri zachovaní cenových priorít jednotlivých pokynov. Realizované množstvo v aukciách môže byť menšie, než vyplývá z celkovej dispozície pokynu. Obchodovanie v systéme Xetra má anonymný charakter, teda obchodujúce protistrany sa navzájom nepoznajú. Neobchoduje sa v tzv. lotoch, neexistuje požiadavka na minimálne množstvo kusov v pokyne k obchodu s cenným papierom. Likviditu na trhu pomáhajú zvýšiť tvorcovia trhu (market makeri), ktorí sa zaväzujú udržovať na trhu aktívnu ponuku a dopyt minimálne po 90% času trvania obchodného dňa.

Limitný pokyn je pokyn s limitnou cenou uvedenou v pokyne, ktorá stanovuje najvyššiu nákupnú alebo najnižšiu predajnú cenu, za ktorú môže byť pokyn realizovaný.

Stop-limitný pokyn je pokyn k predaju (nákupu) finančného nástroja, keď je aktivovaný Limitný pokyn, akonáhle prebehne obchod za stop-cenu, príp. za cenu nižšiu v prípade predajného Stop-limit pokynu alebo za cenu vyššiu v prípade nákupného Stop-limit pokynu. Konečná cena, za ktorú je pokyn realizovaný tak nemôže byť horšia ako klientom stanovená limitná cena.

Trailing Stop pokyn je posuvný Stop-limitný pokyn, ktorého parameter stop-cena a limitná cena sa automaticky upravujú podľa vývoja ceny finančného nástroja. Typicky sa tento pokyn využíva pre uzamykanie ziskov v situácii, keď sa cena nakúpeného finančného nástroja vyvíja v klientov prospech. Při zjišťování aktuálních cenových podmínek na trhu se v zájmu klienta vychází z 0,5 vteřinových intervalů snímání situace postavení tržních cenových podmínek. To zajišťuje menší závislost změn cenových parametrů pokynu na případné algoritmické a vysokorychlostní pokyny dalších stran.

Bracket pokyn umožňuje súčasne stanoviť úroveň zisku a maximálnu úroveň straty. Pokyn je vytvorený v rámci jedného vstupného prostredia a je zložený z pokynov typu Limit a Stop limit. Po odoslaní pokynu je aktivovaná časť pokynu typu Limit; v prípade, že najprv dôjde k splneniu podmienky pre aktiváciu Stop limit pokynu, je Limitná časť pokynu zrušená a je aktivovaný pokyn Stop limit. Minimálny rozdiel medzi cenami jednotlivých častí pokynu nie je stanovený, ich vzdialenosť by ale mala vychádzať z podmienok trhu a zámeru investora.

Typy pokynov

Parameter IOC (Ihneď alebo zruš) je parameter určený k okamžitej realizácii a umožňuje čiastočné plnenie. Parameter FOK (Realizuj všetko alebo zruš) je parameter určený k okamžitej realizácii a neumožňuje čiastočné plnenie. Pokiaľ sa nepodarí pokyn okamžite realizovať a plne uspokojiť, tak je pokyn bez akéhokoľvek uspokojenia automaticky zrušený.

Parameter Zobraziť kusy (Iceberg) je parameter umožňujúci na trhu zobraziť len časť z celkového objemu pokynu. Zvyšná časť pokynu zostáva účastníkom trhu skrytá. Po uspokojení zobrazovanej časti pokynu je opäť zobrazovaný objem doplnený na požadované zobrazované množstvo až do uspokojenia alebo zrušenia pokynu. Typicky se tento pokyn využíva pri zadávaní veľkých pokynov.

Typy pokynov

Ako obchodovať?

Ako obchodovať?

Využite jednoduchú a bezpečnú online aplikáciu WebTrader, mobilnú aplikáciu MobileTrader alebo poradenstvo maklérov.

Ako uspieť?

ako uspieť?

Navštívte zadarmo naše vzdelávacie semináre alebo si pozrite inštruktážne videá a sprievodcu aplikáciou.

Poradíte mi s investíciou?

Poradíte mi s investíciou?

Využite profesionálne poradenstvo maklérov. Konzultácie, investičné odporúčania, sms informačný servis.

Chcem mať všetko pod kontrolou

Chcem mať všetko pod kontrolou

SMS alebo emailové upozornenie na zmenu ceny alebo hodnotu Vášho portfólia, rovnako ako potvrdenie realizácie obchodu.