Správa účtu a portfólia

Podklady k daniam

Podklady k daniam

Otázky k daňovej problematike

Každý klient - príjemca úrokového výnosu - je povinný výnosy z obchodovania zahrnúť do svojho základu dane.

Patria Finance pre Vás každoročne pripravuje prehľadné podklady pre spracovanie daňového priznania, kde v rámci svojho účtu nájdete okrem vypočítaného zisku alebo straty za dané účtovné obdobie tiež ďalšie cenné údaje (napr. výpis vyplatených dividend, výšku zaplatených poplatkov alebo náklady na správu cenných papierov), ktoré patria k spracovaniu daňového priznania. Nevyhnutnou současťou sú aj základné údaje o spôsobu zdanenia cenných papierov.

Uľahčite si prácu s podaním daňového priznania a využite pripravené podklady!

Sú moje investície v bezpečí?

Sú moje investície v bezpečí?

Ponúkame najvyššie zabezpečenie internetovej aplikácie pomocou mena, hesla, certifikátu a autorizačného kódu.

Chcem mať všetko pod kontrolou

Chcem mať všetko pod kontrolou

SMS alebo emailové upozornenie na zmenu ceny alebo hodnotu Vášho portfólia, rovnako ako potvrdenie realizácie obchodu.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.

Mobile Trader

Obchodujte odkiaľkoľvek, bezpečne a za internetové poplatky prostredníctvom mobilné aplikácie MobileTrader a budete mať svoje investície pod kontrolou.