Reálný účet

Dokumenty

Na této stránce jsou vám k dispozici dokumenty ke stažení, seznamte se s nimi! Naleznete zde dokumentaci pro fyzickou i právnickou osobu.

Obchodní podmínkyupravují podmínky, za jakých Patria poskytuje služby svým zákazníkům Sazebník poplatkůdokument, který obsahuje údaje o ceně za poskytované služby Rámcová smlouvaRámcová smlouva o poskytování investičních služeb Formulář pro obchodování s americkými CP - fyzická osobaformulář potvrzující domicil vlastníků cenných papírů pro účely zamezení dvojího zdanění z cp držených v USA Smlouva o finančním zajištěníupravuje způsob sjednávání finančního zajištění v souvislosti s úvěrem nebo zápůjčkou Formulář pro obchodování s americkými CP - právnická osobaformulář potvrzující domicil vlastníků cenných papírů pro účely zamezení dvojího zdanění z cp držených v USA Příloha o obchodování na úvěrupravuje způsob obchodování na úvěr a vzájemná práva a povinnosti související s poskytováním peněžních prostředků Patrií zákazníkovi prostřednictvím úvěru Investiční dotazník Příloha o obchodování na krátkoupravuje způsob obchodování na krátko a vzájemná práva a povinnosti související se zapůjčováním zaknihovaných cenných papírů Informace o tel. a bankovním spojení ČSOB parametry fondů Formulář FATCA - pasivní společnosti (W-8BEN-E) Daňová rezidence SV pasivní společnosti
Opatření k omezení střetu zájmůsouhrn organizačních a administrativních opatření přijatých za účelem, aby střet zájmů negativně neovlivňoval zájmy zákazníků Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicíchdokument, který obsahuje základní představení různých finančních nástrojů, jejich přednosti, nevýhody a související rizika Informace o pravidlech provádění pokynůdokument, který popisuje pravidla a postupy pro provádění pokynů s nejlepším možným výsledkem pro zákazníky Memorandum o udržitelnosti investic Informace k ochraně majetku zákazníků Kategorizace zákazníků Principy poskytování investičního poradenství a ostatních investičních služeb Reklamační řádupravuje hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností zákazníka Souhrnný dopad nákladů na návratnost při poskytování investičních služebdokument, který ukazuje příklady souhrnných dopadů celkových nákladů investice na návratnost investice
Jak spravovat investici?

Jak spravovat investici?

Jednoduchá a intuitivní správa obchodního účtu doplněná o alerty. Vyzkoušejte přímo v Demo aplikaci.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Poradíte mi s investicí?

Poradíte mi s investicí?

Využijte profesionální poradenství makléřů. Konzultace, investiční doporučení, sms informační servis.

Analytická a zpravodajská podpora?

Analytická a zpravodajská podpora

Nastavte si zasílání analytických zpráv, vytvořených na jednotlivé české i zahraniční akcie.