Produkty

Deriváty

Jedná se o instrumenty, jejichž hodnota je odvozena od hodnoty podkladového aktiva. Tím může být finanční instrument (akcie, dluhopisy, úrokové sazby, měny) nebo fyzické aktivum (komodity), případně jakákoliv hodnota, na které se dohodnou obě protistrany.

Pákové certifikáty

Frankfurt Zertifikate OnVista

Cílem pákových certifikátů je nabídnout možnost násobného zhodnocení ceny instrumentu proti změně hodnoty podkladového aktiva. Držitel nedokládá dodatečné krytí (v případě, že se pozice vyvíjí proti záměru), ale je stanovena knock-out (nebo také ko) hranice, při jejímž dosažení je s certifikátem ukončeno obchodování a investor ztrácí celou nebo významnou část vložených prostředků. Výhodou je naopak přizpůsobení objemu pozice a páky požadavkům klienta.

V nabídce naleznete více než 150 000 pákových certifikátů. Jelikož se jedná o pákový produkt, doporučujeme obchodování s nimi především zkušeným investorům, kteří by se vždy měli seznámit se všemi podmínkami a riziky, které certifikát nese.

Warranty

Frankfurt Zertifikate OnVista

Jsou termínovými opčními kontrakty, které představují právo na nákup (call warrant) nebo prodej (put warrant) podkladového aktiva za předem určenou cenu. Na rozdíl od klasických opcí představují warranty pro kupujícího vždy nákup (nelze je vypisovat), kdy případná ztráta představuje maximálně hodnotu vložených prostředků.

Naopak prodejce (obvykle divize významných bank) opce otevírá jejím prodejem potenciálně neomezeně ztrátovou pozici. Rozlišujeme americký (lze uplatnit kdykoliv v průběhu životnosti) a evropský (lze uplatnit pouze v den splatnosti) typ warrantu.

Vyberte si z více než 300 000 warrantů od významných bank jako je Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, Citigroup a mnoho dalších. Warranty svou povahou patří mezi rizikový produkt, který může přinést vysoké zisky, ale také velká rizika.