Produkty

Dluhopisy

Dluhopisy

Příklad emitovaných dluhopisů

Dluhopisy jsou dlužním úpisem, který lze obchodovat na veřejném trhu. Koupě dluhopisu tedy znamená, že kupující půjčuje vydavateli (emitentovi) dluhopisu určitou částku, za podmínek daných při vydání dluhopisu. Fakticky jde o formu závazku, v němž dlužník slibuje splatit věřiteli k předem stanovenému datu vypůjčenou částku, společně s výnosem ve formě jednoho či více kuponových plateb.

Kuponové výnosy jsou splatné v ročních nebo půlročních intervalech od data vydání dluhopisu. Dluhopisy se vydávají se splatností i několik desítek let. Každý dluhopis musí mít ze zákona taxativně určeno: a) kdo je emitentem (dlužníkem), b) kolik je nominální dlužná částka, c) kolik je resp. jak bude stanovena výše výnosu (úroku) a d) kdy bude dlužná částka zaplacena.

Využijte možnost diverzifikace investic nejen do českých a zahraničních státních dluhopisů, ale i do korporátních dluhopisů českých a zahraničních společností. Patria jako jediný obchodník nabízí ve standardní nabídce korporátní dluhopisy.