Obchodné služby

Obchodovamie na úver

Obchodovamie na úver

Zoznam cp obchodovaných na úver

Základným princípom pri obchodovaní s cennými papiermi s využitím úveru (margin trading) je čiastočné financovanie investície klientom z peňazí požičaných od Patria Finance, pričom za úver ručí nakúpenými akciami alebo peniazmi. Po predaji cenných papierov klient splatí úver vrátane úroku a ponechá si výnos.

Prečo využívať úver?

  • Nedostatok hotovosti – vhodné pre investorov, ktorí majú vo svojom portfóliu dlhodobé pozície a objavili krátkodobú investičnú príležitosť. V tomto prípade môžu použiť čiastočne svoje dlhodobé pozície ako zaistenie úveru na krátkodobú špekuláciu.
  • Využitie pákového efektu – dôvodom je zvýšenie výnosnosti vlastných vložených finančných prostriedkov. Pri využití úveru investor dodáva iba časť finančných prostriedkov nutných na uzatvorenie obchodu, v plnej miere však preberá straty alebo zisky vyplývajúce z obchodu.

Pristavenie úveru úplne zadarmo! Čerpanie úveru v rôznych menách! Zaistenie 40% - pre nákup cenných papierov za 100 000 CZK Vám postačí len 40 000 CZK.

Ako sa zaistiť proti stratám?

Ako sa zaistiť proti stratám?

Využívajte inteligentné pokyny a chráňte svoju investíciu. Stop limit, trailing stop, bracket alebo if pokyn.

Aké produkty môžem obchodovať?

Aké produkty môžem obchodovať?

Vyberte si zo širokej ponuky produktov. Akcie, indexové a komoditné akcie, dlhopisy, fondy, certifikáty, deriváty.

Sú moje investície v bezpečí?

Sú moje investície v bezpečí?

Ponúkame najvyššie zabezpečenie internetovej aplikácie pomocou mena, hesla, certifikátu a autorizačného kódu.

Analytická a spravodajská podpora?

Analytická a spravodajská podpora

Nastavte si zasielanie analytických správ, vytvorených na jednotlivé české a zahraničné akcie.