Trhy

Česká republika

V České republice zprostředkovává Patria Finance obchodování na pražské burze. Obchodovat můžete s akciemi, dluhopisy a strukturovanými produkty (investiční a pákové certifikáty, warranty). Pražská burza používá obchodní systém Xetra, který tvoří obchodní platformu rovněž na burzách v Německu a v Rakousku.

Harmonogram obchodního dne

Čas Fáze
8:50 - 9:00 Úvodní aukce
9:00 - 16:10 Kontinuální obchodování
16:10 - 16:15 Závěrečná aukce
16:15 - 16:25 Obchodování za závěrečnou cenu
Stránky pražské burzy    Kalendář trhů

Obchodování na pražské burze probíhá v obchodním režimu, který je tvořen aukcemi a kontinuálním obchodováním. Úvodní aukce začíná v 8:50 a končí v 9:00, následuje kontinuální obchodování, které může být přerušeno aukcí, pokud cenová volatilita (kolísavost) přesáhne povolenou hodnotu. V průběhu kontinuálního obchodování dochází k uzavírání obchodů na základě průběžného vkládání objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů, v této fázi se obchoduje na základě cenové a následně časové priority. Hlavní obchodní fáze je pak ukončena závěrečnou aukcí, která začíná v 16:20.

V aukcích je stanovena vždy taková cena, při které dojde k zobchodování nejvyššího možného objemu při zachování cenových priorit jednotlivých pokynů. Realizované množství v aukcích může být menší, než vyplývá z celkové dispozice pokynu. Obchodování v systému Xetra má anonymní charakter, tedy obchodující protistrany se navzájem neznají. Neobchoduje se v tzv. lotech, neexistuje požadavek na minimální množství kusů v pokynu k obchodu s cenným papírem. Likviditu na trhu pomáhají zvýšit tvůrci trhu (market makeři), kteří se zavazují udržovat na trhu aktivní nabídku a poptávku minimálně po 90% doby trvání obchodního dne.

Limitní pokyn je základním pokynem, který obsahuje cenový limit, za který je možné maximálně koupit nebo minimálně prodat. Pokud limitní cena nesplňuje tržní podmínky v okamžiku přijetí pokynu, zařadí se pokyn do hloubky trhu a čeká na jejich splnění pro svou realizaci.

Stop-limitní pokyn slouží k omezení ztráty nebo ochraně dosaženého zisku. Při zadání pokynu se stanovuje Stop cena a Limitní cena. Pokyn je aktivován, tzn. na trh je odeslán limitní pokyn se stanovenou limitní cenou, v okamžiku, kdy je na trhu uskutečněn obchod za cenu shodnou se stop cenou. V případě prodejního Stop limit pokynu platí, že Stop cena je vyšší než Limitní cena.

Trailing Stop pokyn je posuvný Stop-limitní pokyn, jehož parametr stop-cena a limitní cena se automaticky upravují podle vývoje ceny finančního nástroje. Typicky se tento pokyn využívá pro uzamykání zisků v situaci, kdy se cena nakoupeného finančního nástroje vyvíjí v klientův prospěch. Při zjišťování aktuálních cenových podmínek na trhu se v zájmu klienta vychází z 0,5 vteřinových intervalů snímání situace postavení tržních cenových podmínek. To zajišťuje menší závislost změn cenových parametrů pokynu na případné algoritmické a vysokorychlostní pokyny dalších stran.

Bracket pokyn umožňuje současně stanovit úroveň zisku a maximální úroveň ztráty. Pokyn je vytvořen v rámci jednoho vstupního prostředí a je složený z pokynů typu Limit a Stop limit. Po odeslání pokynu je aktivována část pokynu typu Limit; v případě, že dříve dojde ke splnění podmínk pro aktivaci Stop limit pokynu, je Limitní část pokynu zrušena a je aktivován pokyn Stop limit. Minimální rozdíl mezi cenami jednotlivých částí pokynu není stanoven, jejich vzdálenost by ale měla vycházet z podmínek trhu a záměru investora.

Typy pokynů

IOC (Ihned nebo zruš) je parametr určený k okamžité realizaci a umožňuje částečné plnění.

FOK (Realizuj vše nebo zruš) je parametr určený k okamžité realizaci a neumožňuje částečné plnění. Pokud se nepodaří pokyn okamžitě realizovat a plně uspokojit, tak je pokyn bez jakéhokoliv uspokojení automaticky zrušen.

Zobrazit kusy (Iceberg) je parametr umožňující na trhu zobrazit pouze část z celkového objemu pokynu. Zbylá část pokynu zůstává účastníkům trhu skryta. Po uspokojení zobrazované části pokynu je opět zobrazovaný objem doplněn na požadované zobrazované množství až do uspokojení nebo zrušení pokynu. Typicky se tento pokyn využívá při zadávání velkých pokynů.

Typy pokynů

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.

Jak uspět?

jak uspět?

Navštivte zdarma naše vzdělávací semináře nebo si prohlédněte instruktážní videa a průvodce aplikací.

Poradíte mi s investicí?

Poradíte mi s investicí?

Využijte profesionální poradenství makléřů. Konzultace, investiční doporučení, sms informační servis.

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.