Zadání

Klient Pavel Novák se vzhledem k nejisté době rozhodl prodat svůj podíl ve firmě, za který získal 10 mil. Kč. Tyto prostředky by chtěl investovat, přičemž 90% na střednědobý horizont, 10 % potom využít pro krátkodobou spekulaci s vysokým potenciálním výnosem.

Požadavky klienta

 • 50% částky investovat do zahraničních akciových titulů (alespoň tří různých), přičemž by se mělo jednat o tituly, u kterých lze předpokládat, že budou po odeznění pandemie vykazovat silnější růst,
 • 20% částky investovat do ETF / ETC s požadavkem na relativně stabilní výnos,
 • 20% částky investovat do dluhopisových instrumentů, přičemž by si přál vybrat bezpečné instrumenty, u kterých dosáhne vzhledem k očekávanému úrokovému vývoji dané měny nejvyšší zhodnocení,

Všechny výše uvedené pozice otevřít v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání. Výběr konkrétních titulů zdůvodněte ve svém reportu, který Pavlovi odevzdáte (např. akcie Applu jsem do portfolia rozhodl zařadit, priotože se jedná o investici s rizikem XY a potenciálním výnosem XY…).

 • 10% částky investovat do rizikového instrumentu s vysokým potenciálním zhodnocením. Tuto pozici ve vhodný okamžik uzavřete. Výběr titulu zdůvodněte a vyhodnoťte dosažený výsledek.

Vzhledem k tomu, že část investice bude denominována v cizí měně, jako makléř Pavla Nováka ho musíte informovat o měnovém riziku. Toto riziko Pavlovi do reportu pouze zhodnoťte a doporučte mu, jak by měl postupovat (včetně možného zajištění) a co z toho pro něj vyplývá.

V reportu pro Pavla také přesně vyčíslete náklady, které byly spojeny s nákupem jednotlivých instrumentů.

Harmonogram a důležitá data

 • 14. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy
 • do 20. dubna - uzavření všech otevřených testovacích pozic
 • 21. dubna - ráno budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
 • od 21 do 28. dubna - otevření všech požadovaných pozic
 • do termínu odevzdání závěrečné zprávy - uzavření spekulativní pozice
 • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Obsah závěrečné zprávy

 • Rozsah max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost!
 • Zdůvodnění výběru portfolia (např. akcie Applu jsem do portfolia rozhodl zařadit, protože XY, jedná se o investici s rizikem XY a potenciálním výnosem XY)
 • Vyčíslení nákladů, které byly spojeny s nákupem jednotlivých instrumentů
 • Zhodnocení měnového rizika a doporučení vhodného postupu vč. možného zajištění (jakou pozici, v jakém nástroji, v jakém objemu)
 • Zdůvodnění výběru investice pro krátkodobou spekulaci a vyhodnocení výsledku (zhodnocení výnos vs. riziko, dosažený zisk/ztráta, relativní zhodnocení)
 • Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky)

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

 • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
 • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
 • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Create Demo account

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace