Situace

Jste burzovní makléř a přišel za vámi Váš klient, který se v důsledku složité ekonomické a politické situace rozhodl prodat svůj podíl ve firmě, za který obdržel 30 mil. CZK. Tyto prostředky chce investovat podle následujících požadavků:

 • 15 mil. CZK investovat na delší horizont alespoň do 3 vhodných akciových titulů alespoň ve dvou měnách. Dlouhodobě má důvěru v bankovní sektor a jeho ziskovost, proto si přeje, aby se jednalo výhradně o investice do bankovních titulů.
 • 10 mil. CZK investovat do dluhových nástrojů
 • 5 mil. CZK investovat krátkodobě do titulů spojených s energiemi.
 • Vzhledem k tomu, že část investice bude v cizí měně, má obavu z měnového rizika a chce se proti němu zajistit. Očekává, že v nejbližších 6 měsících dojde ke znehodnocení české koruny o cca 10% a na této úrovni se posléze bude kurz koruny ve střednědobém horizontu držet.

Co od vás klient očekává a podrobnější zadání:

 • zakoupení alespoň tří akciových titulů denominovaných alespoň ve dvou různých měnách, zdůvodnění výběru těchto titulů do portfolia
 • zakoupení dluhových nástrojů (místo konkrétních dluhopisů můžete zvolit ETF na dluhopisy), zhodnocení vhodnosti takové investice v současné době, zdůvodnění výběru zvolených nástrojů a zhodnocení rizika s nimi spojeného vzhledem k vývoji úrokových sazeb
 • otevření spekulativní pozice s cílem profitovat na velmi volatilním trhu s energetickými surovinami nebo akciovými tituly energetických společností, ve vhodný okamžik uzavření pozice, vyhodnocení dosaženého výsledku
 • konkrétní návrh zajištění měnového rizika spojeného s částí investice v cizí měně a jím očekávaného vývoje měnového kurzu a vysvětlení, jaký dopad bude mít toto zajištění při různých variantách vývoje kurzu

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozici i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechat otevřené). Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky).

Harmonogram

 • 26. října - zadání úkolu
 • do 6. listopadu - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
 • 7. listopadu - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
 • 7. listopadu – 16. prosince - otevření všech požadovaných pozic a uzavření krátkodobé spekulativní pozice
 • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

 • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
 • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
 • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Create Demo account

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace