Situace

Jste burzovní makléř a přišel za vámi Váš firemní klient. Z prodeje nemovitosti získal 100 mil. Kč a předpokládá, že jednu třetinu použije za jeden rok na nákup nové nemovitosti a zbylou část chce finančně investovat v horizontu převyšujícím 5 let. Za novou nemovitost bude platit v EUR. Doporučte klientovi vhodné řešení dané situace, přičemž toto řešení by mělo vycházet z následujících požadavků:

 • Částka určená na finanční investici by měla být rozložena alespoň do 3 vhodných akciových titulů, zdůvodněte klientovi výběr titulů.
 • Částka zamýšlená na nákup nemovitosti za jeden rok by měla být použita na nákup fixně úročených dluhopisů. Klienta zajímá, zdali je vhodnější zejm. z hlediska úrokového rizika volit dluhopis se splatností jednoho roku nebo spíše s delší splatností a úrokové riziko zajišťovat pomocí úrokových derivátů, srovnejte obě možnosti.
 • Vzhledem k tomu, že nákup nemovitosti za rok bude probíhat v EUR, je třeba zvážit měnové riziko a vysvětlit a doporučit klientovi vhodné řešení.

Doporučené akciové a dluhopisové investice otevřete v platformě Patrie Finance. Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky).

Harmonogram

 • 30. března - zadání úkolu
 • do 8. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
 • 11. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
 • 11. – 30. dubna - otevření všech požadovaných pozic
 • do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

 • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
 • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
 • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Create Demo account

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace