Kariéra v Patria Finance

Zaměstnanci jsou nejvyšší prioritou Patria Finance.

Společnost Patria Finance, a.s. byla založena v roce 1994 jako první investiční banka v České republice. Patria Finance je dceřinou společností Československé obchodní banky. Aktivity Patria Finance zahrnují širokou škálu finančních služeb a produktů. Klíčové jsou ovšem vztahy s klienty, které stojí na vzájemné důvěře, podnikatelském duchu a inovativním přístupu.

Nic z toho by nebylo možné bez talentovaných zaměstnanců. Patria si uvědomuje, že její lidé představují důležitou konkurenční výhodu, a oceňuje jejich hodnotu a přínos pro úspěch společnosti. Nabízíme vynikající příležitosti pro studenty, absolventy i zkušené profesionály. Naši odborníci mají zkušenosti z předních mezinárodních i domácích finančních institucí a jsou absolventy prestižních škol.

Nabízíme pracovní příležitosti v oblasti péče o klienty, obchodování s cennými papíry, investičního poradenství, vypořádání obchodů, platebního styku, analýz trhu, ale také v IT a administrativě.

Patria nabízí stejné šance pro každého.

Na jaké benefity se můžete těšit?

Where To Trade?

Where To Trade?

Apart from the Prague Stock Exchange, you can choose from more than 30 major stock exchanges in Central and Western Europe, and North America.

Help Me with My Investment

Help Me with My Investment

Get professional advice from our brokers. Investment recommendations, advisory services, and SMS news coverage.

Want To Know More?

Want To Know More?

Take our free investment classes or see instructional videos and the application guide.

Are My Investments Safe?

Are My Investments Safe?

Our application offers the highest security through a combination of a user name, password, certificate and an authorization code.