Vitajte v registrácii!

Čaká Vás 8 krátkych krokov. Po ich úspešnom splnení a následnej kontrole Vašej registrácie našimi pracovníkmi Vám otvoríme účet a budete môcť začať investovať.

  1. UPOZORNENIE: Všetky údaje vyplňujte s diakritikou.
  1. Uveďte číslo evidenčného účtu klienta Patria Finance, na ktorého odporúčania sa registrujete. Ak sa registrujete bez odporúčania, pole nevypĺňajte.

Pred pokračovaním sa prosím zoznámte tiež so znením Obchodných podmienok, Sadzobníka poplatkov a s dokumentmi dôležitými pre Vás ako investora.